2016 – ostatnim rokiem zwolnienia od kas fiskalnych

170205_7846_2Każdy przedsiębiorca będzie musiał używać kasy fiskalnej – od 2017 r. bez żadnych wyjątków jeśli jego klientami są konsumenci lub rolnicy ryczałtowi.

2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można skorzystać z zwolnienia do 20 tysięcy złotych.
Minister Finansów wskazał wyjątek od tej zasady – jeśli obrót przedsiębiorcy na rzecz osób prywatnych oraz rolników zryczałtowanych nie przekroczył w poprzednim roku 20 000 zł to przedsiębiorca taki nie musi kupować kasy fiskalnej (przy działalnościach otwartych w zeszłym roku, obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym).
Zwolnienie to jednak obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Artykuł 111 ustawy o VAT podaje, że jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów.

 Limit zwolnienia 20 tys. zł przestał obowiązywać już w roku 2015 dla konkretnych usług świadczonych przez kosmetyczki, fryzjerów, prawników, dentystów, lekarzy, warsztatów samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdów oraz niektórych lokali świadczących usługi gastronomiczne. 
Natomiast w przypadku innych przedsiębiorców, będą oni zmuszeni do zakupu takiego urządzenia i rozpoczęcia właściwej ewidencji z jego zastosowaniem po upływie maksymalnie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia limitu, albo po dwóch miesiącach licząc od końca roku 2016.