Kasa fiskalna

840747_42838215Od 1 października br. podatnicy powinni stosować nowe zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej, gdy używane przez nich kasy mają takie możliwości techniczne. Dotyczy to również paragonów, na których należy podawać nazwy towarów i usług pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.

Ministerstwo Finansow już raz wyjaśniało, co należy rozumieć przez to pojęcie. 9 sierpnia 2013 r. Minister Finansow wydał pismo skierowane do dyrektorow wszystkich izb skarbowych (nr PT7/8183/145/527/MHL/ /13/RD82437), w ktorym zmienił zdanie w porownaniu z poprzednimi wyjaśnieniami i przyznał możliwość posługiwania się jedną nazwą do tych samych towarow o rożnych cenach, pod warunkiem że są opodatkowane jedną stawką VAT.

Ministerstwo, tak jak w poprzednich wyjaśnieniach, podtrzymuje zdanie, że nowe przepisy stanowią doprecyzowanie i uszczegołowienie przepisow obowiązujących do 31 marca br. Ich wprowadzenie miało służyć, co do zasady, wyeliminowaniu sytuacji, w ktorych podatnicy dla celow prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy rejestrującej posługują się nazwami (grupującymi oferowane towary i usługi) takimi jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, ktore nie zapewniają właściwej identyfikacji dostarczanych towarow i usług.

Tags: , , , , , , ,

0 komentarzy

Możesz być pierwszy żeby zostawić komentarz

Zostaw komentarz