Oferta

Oferowane usługi księgowe i rachunkowe naszego biura kierujemy do osób, które chcą skupić się na rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając rozliczenia profesjonalistom Stosujemy indywidualne podejścia do klienta –biorąc pod uwagę specyfikę działalności oraz potrzeby każdego klienta.

Z klientami zawieramy umowę o świadczenie usług.

Po podpisaniu umowy przejmujemy obowiązki księgowe, reprezentujemy klienta w urzędach, dzięki czemu nasi klienci mogą już ograniczyć swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Kancelaria Księgowa oferuje takie usługi jak:

 1. Pełna księgowość spółek
 2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 3. Ewidencja księgowa i rozliczenia podatku VAT
 4. WNT, WDT, eksport, import
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych
 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych, PIT, CIT, VAT, ZUS, PFRON, GUS, NBP i inne
 7. Prowadzenie kadr i płac w pełnym zakresie
 8. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 9. Badanie sprawozdań finansowych – współpraca biegły rewident
 10. Wewnętrzne audyty dokumentacji księgowej
 11. Doradztwo podatkowe –współpraca z doradcą podatkowym(opinie)
 12. Sporządzanie interpretacji indywidulanych
 13. Roczne zeznania podatkowe zarówno spółek ,jak i osób fizycznych
 14. Reprezentowanie klienta przed Urzędami Skarbowymi i innymi.
 15. Opracowywanie planów kont dostosowanych do potrzeb firmy
 16. Przygotowanie kompletnej dokumentacji  pod potrzeby kredytu
 17. Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w formie usługi zewnętrznej
 18. Współpraca z Kancelarią prawną
 19. Doradzamy i pomagamy w rozwiązaniu wszystkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 20. Naprawa dokumentacji księgowej z poprzednich lat

Dodatkowe informacje: Kancelaria Księgowa została założona w 2006 roku. Biuro działa w oparciu o licencję Ministerstwa Finansów nr 15733/2006. Posiada wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia ksiąg rachunkowych i kadr.


Cena usługi jest uzgadniana indywidualnie w zależności od specyfiki działalności i ilości dokumentów.