Składki ZUS w 2013

  • 27 października 2013 23:25
  • 2013, ZUS

466101_20161383__02

Rząd zdecydował, że 2014 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 1680 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

Składki za styczeń – grudzień 2013 r.*

Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 710,67 zł

656,09 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

261,73 zł

 261,73 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

54,58 zł

 54,58 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2013)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

0 komentarzy

Możesz być pierwszy żeby zostawić komentarz

Zostaw komentarz