VAT od samochodów i paliwa 2014

VAT od samochodów i paliwa w 20141) samochody osobowe

2) samochody inne niż osobowe , których dopuszczalna masa całkowita jest mniejsza niż 3,5 tony i które nie są pojazdami wymienionymi w punkcie 2-8 wówczas:

 • odliczymy 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 6000 zł, od nabycia, leasingu lub najmu tych samochodów
 • nie odliczymy VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do nich
 • odliczymy pełny VAT od towarów i usług związanych z eksploatacją.

Jeśli odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika, wówczas od ich nabycia odliczymy pełny VAT.

Dokumentem potwierdzający prawo do odliczenia jest faktura( przy nabyciu, leasingu, najmie), dokument celny z kwotami wynikającymi z decyzji (w przypadku importu samochodu)

1) pojazdy inne niż osobowe, których dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 3,5 tony :

Odliczymy pełny VAT od:

 • nabycia, importu, leasingu ,najmu tych samochodów
 • paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do nich
 • towarów i usług związanych z ich eksploatacją

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w pkt 2–5 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań

2) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van

3) pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę między podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia tej proporcji długość pojazdu stanowi odległość między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków

Odliczymy pełny VAT od:

 • nabycia, importu, leasingu ,najmu tych samochodów
 • paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do nich
 • towarów i usług związanych z ich eksploatacją

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w pkt 2–5 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań

4) pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) w przypadku pojazdów wymienionych w pkt 7 określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, również uznaje się za samochody osobowe

5) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

6) pojazdy specjalne – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym  wynika, że jest to pojazd specjalny

7) pojazdy samochodowe inne niż wymienione w pkt 2–6, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg
 • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg
 • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg

8) pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

13/47/42 Odliczymy pełny VAT od:

 • nabycia, importu, leasingu ,najmu tych samochodów
 • paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do nich
 • towarów i usług związanych z ich eksploatacją

Pojazdy , które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, również uznaje się za samochody osobowe.