Zmiany w VAT

373183_39581 października br. weszły w życie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, wprowadzone ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1027).

Do najważniejszych zmian można zaliczyć możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności nabywcy za niezapłacony VAT u sprzedawcy oraz poszerzenie katalogu wyrobów zaliczanych do złomu i odpadów, w przypadku których VAT rozlicza kupujący.
Zmiany dotyczą także kas rejestrujących. Od 1 października br. podatnicy powinni stosować nowe zasady ewidencjonowania na kasie, gdy używane przez nich kasy rejestrujące mają takie możliwości techniczne.
Dotyczy to również paragonów, na których należy podawać nazwy towarów i usług pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.
Kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

 

Nabywca odpowie za niezapłacony VAT u sprzedawcy

Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności nabywcy za niezapłacony VAT u sprzedawcy oraz poszerzenie katalogu wyrobów zaliczanych do złomu i odpadów, w przypadku których VAT rozlicza kupujący – to najważniejsze zmiany, które wprowadza ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Większość zmian weszła w życie 1 października br.
Zmiany wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i usług oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1027).

 

Darowizny na cele charytatywne

Pozytywną zmianą jest nowelizacja art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarow i usług, ktora przewiduje zwolnienie dla darowizny produktow spożywczych na cele charytatywne. Do tej pory ze zwolnienia mogł korzystać tylko producent tych produktow. Po zmianie ze zwolnienia może korzystać każdy podatnik przekazujący produkty spożywcze:
– na rzecz organizacji pożytku publicznego,
– z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Cel przekazania i podmiot, ktory może być obdarowany, nie uległy zmianie. Przekazując produkty, nadal będziemy musieli sprawdzać, czy organizacja ma status organizacji pożytku publicznego. Potwierdzeniem nabycia tego statusu przez organizację jest odpowiedni wpis do KRS. Na wyciągu z KRS, w polu „status opp”, jest wpisane słowo „TAK”. Wykaz organizacji pożytku publicznego prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/.

Pozostawiono wyłączenie, że ze zwolnienia nie korzysta przekazanie:
– napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz
– napojow alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojow bezalkoholowych, w ktorych zawartość alkoholu przekracza0,5%.

 

Złom i odpady – nowy wykaz towarów

Gdy przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, tzw. złom i odpady, zasadą jest, że VAT rozlicza nabywca, a nie sprzedawca (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarow i usług). Zasada ta nie uległa zmianie po ostatniej nowelizacji. Nadal nabywca towarow wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy rozlicza VAT za sprzedawcę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
– dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT niekorzystający ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotow (podatnik czynny),
– nabywcą jest podatnik rownież korzystający ze zwolnienia,
– dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarow używanych.

Po zmianie znacznie rozszerzony został katalog towarow, w stosunku do ktorych na nabywcę przechodzi obowiązek rozliczenia VAT.

Jako przykład produktow, o ktore została poszerzona lista towarow z załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usług, można wymienić wraki przeznaczone do złomowania, inne niż statki i pozostałe konstrukcje (PKWIU 38.11.49.0).

Zaliczamy do nich wraki samochodow, ale rownież – jak wynika z wyjaśnień GUS – zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny, np.:
– telewizory, lodowki,
– komputery i pozostałe maszyny do przetwarzania danych, monitory komputerowe, oraz zużyte kable elektryczne, odsprzedawane firmom recyklingowym.

W wykazie tym znalazły się rownież surowce wtorne ze szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, gumy.

Nowy wykaz towarow z załącznika nr 11 będzie obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktorym upływa 14. dzień od dnia ogłoszenia ustawy.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 komentarzy

Możesz być pierwszy żeby zostawić komentarz

Zostaw komentarz