Mechanizm podzielonej płatności – MPP – split payment

W poprzednim poście powiedzieliśmy o jednej ze zmian, które zostały wprowadzone od stycznia 2021. Teraz powiemy kolejnych zmianach.

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT.

Jakie zmiany w MPP wprowadził pakiet Slim VAT?

  1. Określenie kwoty wskazującej czy dana faktura z uwagi na wartość brutto podlega obligatoryjnej formie mechanizmu podzielonej płatności
  2. Wyłączenie stosowania MPP z potrąceń umownych
  3. Możliwość składania wniosków o uwolnienie środków z rachunku VAT także przez podmioty niebędące podatnikami podatku VAT
  4. Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT na rzecz agencji celnej (import towarów)

MPP od jakiej kwoty?

Celem uproszczenia ustalenia czy dana faktura z uwagi na wartość brutto podlega obligatoryjnej formie mechanizmu podzielonej płatności wskazano bezpośrednio w ustawie kwotę 15 000 zł (brutto) faktury.

MPP a potrącenia wierzytelności

Wprowadzono możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności do potrąceń pozakodeksowych, czyli potrąceń dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów. Dzięki temu podatnicy zyskali bardziej elastyczne rozwiązanie, które dopuszcza różne istniejące na rynku praktyki.

Zatem od 1 stycznia 2021 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności został wyłączony również w przypadku innych potrąceń, czyli potrąceń dokonywanych pomiędzy osobami, które np. nie są względem siebie bezpośrednio dłużnikiem i wierzycielem. Dodatkowo, potrącane wierzytelności nie muszą być wymagalne w chwili dokonywania potrącenia.

Ważne!

Dokonanie potrąceń powinno zostać udokumentowane w taki sposób, aby w przypadku wątpliwości organu podatkowego podatnik mógł wykazać, że nie doszło do naruszenia przepisów o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik powinien móc wykazać, że doszło do potrącenia, żeby było jasne, iż należność nie została uregulowana w inny sposób, z ominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli po dokonaniu potrącenia pozostanie jeszcze kwota do zapłaty, różnicę tę należy uregulować zgodnie z założeniami obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Płatności na rachunki agencji celnych

podatnicy mają możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych nie tylko na rachunek urzędu skarbowego ale również na rachunek agencji celnych.

Wprowadzenie takiego rozwiązania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy sygnalizowali, że ich należności celne oraz podatkowe z tytułu importu towarów zwykle regulowane są przez przedstawicieli celnych dokonujących w ich imieniu zgłoszeń celnych.

Zmiana katalogu podmiotów mogących wystąpić o uwolnienie środków z rachunku VAT

Rozszerzony został katalog podmiotów mogących występować z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy o:

  • podmioty niebędące podatnikiem
  • podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
  • posiadające środki na rachunku VAT

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002419

Na podstawie artykułu „MPP 2021 – zmiany w podzielonej płatności.”

Link do artykułu: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/5189292,MPP-2021-zmiany-w-podzielonej-platnosci.html