NOWY ŁAD – propozycja kompleksowej reformy systemu podatkowego

Nowy Ład

propozycja kompleksowej reformy systemu podatkowego

Informacyjne strony podatkowe przedstawiają najważniejsze założenia strategii, która prawdopodobnie zostanie ogłoszona w maju. Jej autorzy szacują, że na rozwiązaniach podatkowych skorzysta ok. 17 mln Polaków. Jednymi z większych beneficjentów byłyby osoby z zarobkami w okolicy minimalnego wynagrodzenia.

Podatkowa rewolucja miałaby się odbyć w trzech krokach.

1 krok

Likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej.

Zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej oznaczać będą rewolucję dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które także zapłaciłyby składkę proporcjonalną do dochodu. Dla wielu oznaczałoby to wzrost obciążeń. Konsekwencją radykalnej podwyżki kwoty wolnej będzie z kolei zwolnienie z podatku PIT emerytur i rent do wysokości 2,5 tys. zł.

2 krok

Podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. Zł

3 krok

Podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł

Nowy Ład a równość płac

 „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że w proponowanych rozwiązaniach duży nacisk położono na kwestie równości płac. „I tak np. w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik mógłby zażądać, by w ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki. Można byłoby też zażądać informacji o średnich zarobkach osób płci przeciwnej, które wykonują podobną pracę” – czytamy.

Inwestycje publiczne

Gazeta pisze również, że jednym z istotnych wątków nowego Ładu jest program inwestycji publicznych. „W związku z tym rozważane jest utworzenie funduszu, którym zarządzałby Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze pochodziłyby z emisji obligacji rozwojowych. Mógłby to być drugi filar finansowania inwestycji – oprócz 770 mld zł z unijnej polityki spójności i funduszu odbudowy. Dodatkowo rozważana jest tzw. subwencja inwestycyjna. Ma ona wyrównać straty, jakie samorządy poniosłyby na zmianach w podatkach dochodowych” – pisze gazeta.

Na podstawie artykułów:

Nowy Polski Ład: Praca, podatki i inwestycje. Rząd ma plan na ucieczkę do przodu

Link do artykułu: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8135395,nowy-polski-lad-zalozenia-rewolucja-podatkowa-praca-inwestycje.html

 

Nowy Ład. Pierwszy próg podatkowy – 120 tys. zł

Link do artykułu: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5230350,Nowy-Lad-Pierwszy-prog-podatkowy-120-tys-zl.html