Planowane zmiany MF Faktury uproszczone a ewidencja w JPK od lipca 2021

W projektowanym rozporządzeniu dotyczącym zmian w ewidencji JPK (Jednolity Plik Kontrolny) Ministerstwo Finansów przedstawiło sposób ujmowania faktur uproszczonych.

Faktury uproszczone a ewidencja w strukturze JPK

Przedsiębiorcy będą zobowiązani wykazywać zbiorczo faktury uproszczone, czyli paragony z NIP, których kwota transakcji nie przewyższa 450 zł.

W uzasadnieniu do projektu MF zakomunikowało, że zmiany te mają na celu „uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie”.

O czym pamiętać?

Faktur uproszczonych nie będzie trzeba wyodrębniać z raportu miesięcznego sprzedaży, a ich księgowanie będzie mogło odbyć się łącznie w formie raportu z kasy z oznaczeniem „RO” w pliku JPK_V7.

Kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące zmian?

Według założeń rozporządzenia, przedsiębiorcy będą zobowiązani wykazywać zbiorczo faktury uproszczone w ewidencji JPK_V7 już od 1 lipca br.

Inne planowane zmiany w JPK

Powinniśmy się przygotować na kolejne plany zmiany m.in. na zmiany w kodach GTU niektórych grup towarów i usług, zmiany w stosowaniu oznaczeń ,,MPP”
w pliku JPK, czy w stosowaniu oznaczeń ,,TP”.

Na podstawie artykułów:

Faktury uproszczone a ewidencja w JPK – MF zapowiedziało zmiany!