Planowane zmiany ZUS. Zasady rozliczenia składek i przesyłania dokumentów.

ZUS

ZUS - Planowane zmiany które, obciążą przedsiębiorców

ZUS zaprezentował plany dotyczące automatyzacji rozliczeń zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zarówno jeśli chodzi o same koszty obliczania składek jak i przesyłania dokumentów.

 

Firmy zyskają więcej czasu na koncentrowanie się na samej działalności gospodarczej, a nie na biurokratycznych obowiązkach.

Jakie plany ma ZUS?

Na podstawie informacji z CEiDG lub z KRS – ZUS automatycznie założy konto płatnika składek. A w momencie zawieszenie działalności czy zamknięcia dokona automatycznej aktualizacji i zamknie konto. Przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać osobnego zgłoszenia.

ZUS założy konto ubezpieczonego i ustali zakres składek obowiązkowych, zakres składek dobrowolnych oraz ewentualne preferencje (ulga na start czy mały ZUS PLUS). ZUS udostępni wtedy informację o możliwości skorzystania z takiej preferencji. Przedsiębiorca może wybrać czy chce płacić składki na zasadach ogólnych, czy zdecyduje się na wybór niższych składek preferencyjnych.

Przedsiębiorca za pomocą pliku wygenerowanego przez program kadrowo-płacowy jednym kliknięciem przekaże do ZUS dane o osiągniętym dochodzie i przerwach w zatrudnieniu pracownika. Następnie na nowej platformie PUE zaakceptuje wyznaczone stawki. Z tego poziomu będzie mógł także wygenerować gotowy wzór przelewu i opłacić składki.

Dodatkowo system będzie informował każdego płatnika o:

  • zaległościach,
  • kończącym się okresie płatności preferencyjnych stawek
  • przekroczeniu 30–krotności wynagrodzenia.

Będzie miał również wgląd do informacji, za jakie osoby ubezpieczone została naliczona składka i w jakiej wysokości.

Zasiłki

ZUS planuje także zmiany w zasadach wypłaty zasiłków.

Przy ustalaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni (niezależnie od przyczyny choroby). Wydłużone zostaną okresy wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Również zostanie wprowadzony okres wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Okres wypłaty zasiłku chorobowego zostanie skrócony do 30 dni po ustaniu ubezpieczenia.

Stawki procentowe za zasiłki chorobowe i macierzyńskie będą uproszczone. Stawka zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu będzie wynosić 80 proc. zamiast 70 proc., a zasiłek macierzyński – 100 proc. i 80 proc., bez wyrównywania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza uprościć także zasady ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego.

Wnioski nie będą potrzebne do wypłacania zasiłku. Wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego odbywać się będzie na podstawie e-ZLA. Natomiast wypłata zasiłku macierzyńskiego pracownikom na podstawie informacji od pracodawcy o udzielonym urlopie.

Kiedy wprowadzi zmiany?

ZUS zapowiedział pełny start, czyli objęcie tymi zmianami wszystkich płatników składek bez wyjątku, na 1 stycznia 2024 roku. Jednak już w 2022 roku mają zacząć obowiązywać zmiany w zasiłkach, w zasadach ustalania prawa do świadczeń, ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości.

Potrzebujesz pomocy księgowej? Napisz do nas!

Na podstawie artykułów:

Zmiany w zasadach rozliczania składek. ZUS zaprezentował swoje plany’

Link doartykułu z TVN24

ZUS z automatu założy konto płatnika składek i ustali ich wysokość

Link do artykułu z pity.pl