Pranie pieniędzy – nowelizacja ustawy

O najnowszej nowelizacji dotyczącej prania pieniędzy (ustawa z dnia 25.02.2021) można szczegółowo przeczytać w artykułach wskazanych w linkach poniżej.

My napiszemy tylko o najważniejszych naszym zdaniem informacjach.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, do której dodaje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

  • obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  • przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane).

Zmiany w przepisach dotyczą:

  • uszczegółowienia definicji m.in. beneficjenta rzeczywistego
  • rozszerzenia zakresu statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • doprecyzowania zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także podejmowanych działań związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka
  • określenia zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • wprowadzenia obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne
  • wprowadzenia mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązku rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.

Nowe obowiązki dla księgowych i biur księgowych i rachunkowych

Wszystkie biura księgowe, tak jak banki, czy biura nieruchomości, będą musiały wdrożyć specjalne, niełatwe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Księgowi będą musieli na mocy nowych przepisów wdrożyć procedury wewnętrzne, które pomogą zidentyfikować klienta. Następnie będą musieli ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy transakcji jakie zawarł ich klient. W przypadku trafienia na podejrzaną transakcje księgowi będą musieli je zgłaszać.

Na podstawie artykułu:

Łukasza Pawłowskiego pt. „Sejm uchwalił z poprawkami nowelę ustawy o praniu pieniędzy” z 25.02.2012

Link do artykułu: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sejm-uchwalil-z-poprawkami-nowele-ustawy-o-praniu-pieniedzy-8063962.html

 

Na podstawie artykułu:

Eweliny Czechowicz pt. „Nowe obowiązki w walce z praniem pieniędzy – także dla księgowych i biur rachunkowych” z 4.03.2021

Link do artykułu: https://www.pit.pl/aktualnosci/nowe-obowiazki-w-walce-z-praniem-pieniedzy-1005212