Prezent dla dzieci – czyli darowizna – o czym powinni pamiętać rodzice

Najpierw przypomnijmy czym jest darowizna

Darowizna jest w pewnym sensie umową, w której uczestniczą dwie strony. Po jednej występuje darczyńca, który przekazuje na przykład pieniądze, dom, samochód, a po drugiej obdarowany. Oczywiście, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie umowy może występować kilka osób. 

Darowizna to umowa nieodpłatna, zatem darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu.

O czym pamiętać?

 1. Kwoty wolne od podatku i grupy podatkowe
 2. Grupa podatkowa „0”
 3. Formalności w Urzędzie Skarbowym
 4. Konsekwencje niezgłoszenia 

Kwoty wolne od podatku

Na początku sprawdźmy tabelę, w której znajdziemy kwoty wolne od podatku

Grupa podatkowa

Kwota wolna od podatku

Grupa 1

małżonek, zstępni (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie

9.637 zł

Grupa 2

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

7.276 zł

Grupa 3

pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup

4.902 zł

Grupa podatkowa „0”

W ramach grupy 1 wyróżnia się tzw. grupę 0. Należą do niej:

 • małżonek, 
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), 
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), 
 • pasierb, 
 • rodzeństwo, 
 • ojczym, 
 • macocha

W przypadku grupy podatkowej „0” wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Po przekroczeniu kwoty wolnej nadal można skorzystać ze zwolnienia, ale należy dopełnić formalności.

Formalności w Urzędzie Skarbowym

Otrzymanie darowizny od tej grupy podatkowej „0” wymaga zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2. Obowiązek zgłoszenia powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która dla grupy 1 (w tym grupy „0”) wynosi 9.637 zł.

Jak udokumentować darowiznę pieniężną od rodziców?

Po powstaniu obowiązku zgłoszenia darowizny, do formularza SD-Z2 dołącza się dowody jej otrzymania (np. wydruki z rachunku bankowego):

 • dowód przekazania na rachunek bankowy nabywcy,
 • przekaz pocztowy,
 • potwierdzenie wpłaty na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Ważne! Darowizny w ciągu 5 lat się sumują!

Jeżeli darowizna od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, to wówczas ujmuje się wartość przekazanej darowizny łącznie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła ostatnia. Czyli suma wszystkich otrzymanych darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat będzie stanowiła podstawę opodatkowania.

Konsekwencje niezgłoszenia

Niezgłoszona w odpowiednim terminie darowizna od rodziców skutkuje tym, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku od spadków i darowizn.

W zależności od stanowiska urzędu skarbowego może się to wiązać również z karą za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego.

Na podstawie artykułów:

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku

Link do artykułu:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-darowizna-od-rodzicow-czy-jest-zwolniona-z-podatku

Darowizna – definicja, umowa, podatki, odwołanie

Link do artykułu:

https://www.infor.pl/prawo/darowizny/umowa-darowizny/2734740,Darowizna-definicja-umowa-podatki-odwolanie.html